Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van het dorpscentrum genaamd “De Brink” in Loenen-Veluwe of een vervangend gebouw. Hiermee wil de stichting allereerst voorzien in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van regionale verenigingen, stichtingen en andere organisaties op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Daarnaast geeft de stichting secundair de ruimte aan activiteiten van commerciële partijen zoals gemeenten en ziekenhuizen, maar ook voor het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft een eigen bestuur en een Raad van Aangeslotenen. In de Raad van Aangeslotenen zijn de belangrijkste huurders vertegenwoordigd. Het dorpscentrum voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid.

Vrijwilligers

Dorpscentrum De Brink wordt volledig door vrijwilligers gerund en is niet commercieel van opzet. De vrijwilligers ontvangen dan ook geen geldelijke vergoeding voor hun inzet. Echter valt of staat de exploitatie van het dorpscentrum met de inzet van de vrijwilligers. Daarom worden de vrijwilligers jaarlijks gefêteerd met een nieuwjaarsreceptie, waarbij wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en ze bedankt worden voor hun inzet. De grootste beloning voor elke vrijwilliger is om deel uit te maken van een enthousiaste groep mensen die voor elkaar klaar staan om het dorpscentrum op een zo goed mogelijke wijze te exploiteren.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het RSIN-nummer* van de stichting is: 006484426
Voor het volledige beleidsplan van de stichting klikt u hier.

*(rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)