Historie

Zoals in de meeste dorpen in de omgeving hielden de muziek-, zang-, en toneelverenigingen hun repetities in het schoolgebouw. In Loenen was dat de openbare lagere school (in de gemeente Apeldoorn hadden alle scholen een nummer en in Loenen was dat school 10), gelegen op de huidige plaats waar nu dorpscentrum "De Brink" staat.

historie_01 historie_02 historie_03

In de jaren zeventig verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Kempe. De verenigingen mochten de oude school blijven gebruiken, maar moesten ook voor het onderhoud zorgdragen. Diverse leden van de verenigingen namen dit op zich en dat was het begin van een vrijwilligersleger, waar we nu nog steeds gebruik van maken en erg trots op zijn. Het gebouw verkeerde echter in een zeer slechte staat. Het onderhoud werd te duur, waardoor er naarstig naar een andere oplossing moest worden gezocht. Zo viel uiteindelijk de keuze op het bouwen van een compleet nieuw verenigingsgebouw.

Uit alle verenigingen en in samenwerking met de Dorpsraad werd een comité opgericht om dat te realiseren. Dat ging niet altijd even makkelijk, moeizaam overleg met de gemeente over de juiste situering van het gebouw en het bijeenbrengen van gelden was een zware opgave. Uiteindelijk werd er door de gemeente Apeldoorn een bedrag van fl. 250.000,- ter beschikking gesteld. Door inwoners en bedrijven uit Loenen en omgeving werd er maar liefst een bedrag van fl. 350.000,- bijeengebracht.

De oude school werd gesloopt door de vrijwilligers, die daarna tevens een grote rol speelden bij de totstandkoming van het nieuwe gebouw. Het gebouw werd door plaatselijke ondernemers casco gebouwd, maar graafwerk, technische installaties, schilderwerk, tuin en andere werkzaamheden, gebeurde allemaal door vrijwilligers.

historie_04 historie_05

En zo kon op 28 mei 1983 het gebouw geopend worden en werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt: "Verenigingsgebouw De Brink". Een gebouw in Loenen waar we al bijna 35 jaar met veel plezier gebruik van maken. De laatste jaren is De Brink van verenigingsgebouw uitgegroeid naar het dorpscentrum van Loenen, want naast de verenigingen maken tegenwoordig ook de gemeente, het ziekenhuis voor de prikpost en vele anderen voor vergaderingen en bijeenkomsten gebruik van ons gebouw. Vanaf 1 januari 2017 werd de volledige naam op de gevel dan ook: "Dorpscentrum De Brink". Zo blijft en wordt de Brink samen met het, tegenover ons te vormen, dorpshart en de hulp van veel vrijwilligers het hart van Loenen waar we met z'n allen trots op kunnen zijn.

Onthulling